Профил на купувача

ОБ-10 с предмет:„Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.07.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад