Профил на купувача

ОПО-4-12 с предмет:"Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 04.11.2019
Решения и Обявления Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад