Профил на купувача

ОПО-1-06 с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на нова специализирана техника по обособени позиции: А) Товарни автомобили тип „самосвал”; Б) Комбиниран багер-товарач и минибагер с гумени вериги Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 22.03.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад