Профил на купувача

ОП-4-07 с предмет: Изграждане на система за наблюдение и управление в реално време на производствени обекти, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив на територията на област Пловдив Файлове Дата на създаване на преписката: 30.03.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад