Профил на купувача

ОП-1-16 с предмет: "Въоръжена и невъоръжена охрана на на обекти на “ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 26.09.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад