Профил на купувача

ОП-1-10 с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 30.10.2017
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад