Профил на купувача

ОП-1-09 с предмет:„Строително – ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.06.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад