Профил на купувача

ОБ-8 с предмет:"Строително-ремонтни работи на обекти, експлоатирани от "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 26.05.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад