Профил на купувача

ОБ-23 с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 15.11.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад