Профил на купувача

ОБ-23 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация" Файлове Дата на създаване на преписката: 31.10.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад