Профил на купувача

ОБ-22 с предмет:Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 06.11.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад