Профил на купувача

ОБ-21 с предмет: "Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 23.10.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад