Профил на купувача

ОБ-20 с предмет: Ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане - съдове, работещи под налягане и устройства, собственост на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.10.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад