Профил на купувача

ОБ-20-2019 с предмет: Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 22.10.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад