Профил на купувача

ОБ-19 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация" Файлове Дата на създаване на преписката: 02.10.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад