Профил на купувача

OБ-18 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 20.09.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад