Профил на купувача

ОБ-18 с предмет: "Доставка на крепежни изделия за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.09.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад