Профил на купувача

ОБ-17 с предмет:“Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 19.09.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад