Профил на купувача

ОБ-16: “Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.09.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад