Профил на купувача

ОБ-12 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на бетонови изделия по приложена примерна спецификация" Файлове Дата на създаване на преписката: 14.06.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад