Профил на купувача

ОБ-11 с предмет: "Подмяна и ремонт на съществуващи водопроводи за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Файлове Дата на създаване на преписката: 14.06.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад