Профил на купувача

ОБ-10 с предмет:"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България" Файлове Дата на създаване на преписката: 31.05.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад