Профил на купувача

ОБ-09-2020 с предмет: Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Закона за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 27.05.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад