Профил на купувача

ОБ-08 с предмет: „Изграждане на водопроводи в област Пловдив по две обособени позиции: А)Външен водопровод PE-HD за захранване на търговска зона „Марица” в землища на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово”, община Марица, област Пловдив; Б) Подмяна на тласкателен водопровод за с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. ” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.06.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад