Профил на купувача

ОБ-02 с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 26.01.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад