Профил на купувача

2020-ОПО-1-25 „Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.06.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад