Профил на купувача

2020-ОПО-1-09„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България по реда на чл. 12 от ЗОП” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 30.04.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Описание Преглед
« назад