Профил на купувача

2020-ОП-1-20„Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” разделена на осем обособени позиции” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.06.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад