Профил на купувача

2020-ОП-1-16"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.05.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Описание Преглед
« назад