Профил на купувача

2020-ОП-1-13„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I Б” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 07.05.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Описание Преглед
« назад