Профил на купувача

2020-ОП-1-11„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“ Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 30.04.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Описание Преглед
« назад