Профил на купувача

2020-ОП-1-04:„Избор на Екип за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“ Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 23.03.2020
Решения Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад