Профил на купувача

2020-ОБ-16 с предмет:„Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за обект: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив” и подобект: Кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад