Профил на купувача

2019-ОПО-1-06: „Доставка на флокулант за обезводняване на утайки от селищни ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 03.09.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад