Профил на купувача

2019-ОПО-1-03:"Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 22.05.2019
Решения Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад