Профил на купувача

2019-ОПО-1-02:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на резервни части за водомери за студена вода производство на “Беласица” АД- Петрич от Ду15 мм до Ду150 мм и от Qmax3 m3/h дo Qmax 150 m3/h и за водомери, производство на Apator PoWoGaz SA – Полша" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 20.05.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад