Профил на купувача

2019-ОП-1-10-„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по обособени позиции” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 14.10.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад