Профил на купувача

2019-ОБ-21 с предмет:“Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.10.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад