Профил на купувача

2019-ОБ-19 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.10.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад