Профил на купувача

2019 - ОБ - 15 с предмет: „Доставка на ПВЦ гривни и ПВЦ пломби за холендри на водомери от DN15 до DN50мм, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 10.09.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад