Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077688 на 25.06.2018 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077688

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9077341 на 18.06.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077341« назад