Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9072242 на 16.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072242

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9072069 на 09.01.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072069« назад