Профил на купувача

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9070090 на 07.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070090


Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069840 на 31.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069840


« назад