Профил на купувача

Информацията за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под №  9069808 на 30.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069808

Информация за публикуваната обява е видна в електронната страница на РОП под № 9069526 от 23.10.2017 г. на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069526« назад