Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069455 на 19.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069455

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069221 на 12.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069221


« назад