Профил на купувача

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9066139 на 11.07.2017 г. и е видна на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066139« назад