Профил на купувача

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064862 от 01.06.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9064626 на 25.05.2017 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064626« назад