Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099894 на 18.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099894

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099271 на 08.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099271« назад