Профил на купувача

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9098261 на 23.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098261 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098064 на 13.04.2020 г. и е видима на адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098064« назад