Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9096156 на 03.02.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096156Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9095978 от 23.01.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095978« назад